Aftrekposten 2013

Ondernemers kunnen diverse aftrekposten toepassen. In dit overzicht vindt u de bedragen van die aftrekposten voor 2013, te weten: de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid), aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Daarnaast is er de investeringsaftrek, bestaande uit de kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling. Verder zijn ook de bedragen en percentages van de MKB-winstvrijstelling en de oudedagsreserve opgenomen.

AFTREKPOSTEN 2013

De ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek bestaat uit: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek.

Zelfstandigenaftrek 2013
De zelfstandigenaftrek wordt niet aangepast en blijft per 1 januari 2013 een vast bedrag van € 7.280, onafhankelijk van de hoogte van de winst.

Een ondernemer die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Voor de voorwaarden, lees: Zelfstandigenaftrek »

Startersaftrek 2013
De startersaftrek blijft € 2.123,-.

Voor de voorwaarden, lees: Startersaftrek »

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 2013
De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid blijft:

- In het eerste jaar: € 12.000
- In het tweede jaar: € 8.000
- In het derde jaar € 4.000

Voor de voorwaarden, lees: Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid »

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk 2013
De aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt gehandhaafd op € 12.310.

Dat bedrag mag u verhogen met € 6.157 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan 2 keer deze aftrek hebt toegepast.

Voor de voorwaarden, lees: Aftrek speur- en ontwikkelingswerk »

Meewerkaftrek 2013
Aantal uren gelijk of meer dan    

Maar minder dan
    

Meewerkaftrek

525
875
1.225
1.750
    

875
1.225
1.750
    

1,25% v/d winst
2,00% v/d winst
3,00% v/d winst
4,00% v/d winst

 

Voor de voorwaarden, lees: Meewerkaftrek »

Stakingsaftrek 2013
De stakingsaftrek bedraagt nog altijd € 3.630,-.

Voor de voorwaarden, lees: Stakingsaftrek »

De investeringsaftrek
De investeringsaftrek bestaat uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energieinvesteringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA), de desinvesteringsbijtelling en de Research and Development Aftrek (RDA).

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2013

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investering meer dan
    

Maar niet meer dan
    

Aftrek

-
€ 2.300
€ 55.248
€ 102.311
€ 306.931
    

€ 2.300
€ 55.248
€ 102.311
€ 306.931
-
    

0%
28%
€ 15.470
€ 15.470 verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het
investeringsbedrag dat de
€ 102.311 te boven gaat
0

 

De energie-investeringsaftrek (EIA) 2013
De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt 41,5%. Dit percentage geldt tot en met 2013. In 2014 wordt het weer 44%.

Het minimumbedrag van de EIA is € 2.300. Het maximum is € 118 miljoen.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) 2013
De MIA geldt voor investeringen die op de Milieulijst staan. Hij is van toepassing bij een investeringsbedrag boven de € 2.300 (was € 2.200). Per bedrijfsmiddel komt niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking.

Tabel milieu-investeringsaftrek

Categorie
    

Aftrek

I
II
III
    

36%
27%
13,5%

 

Desinvesteringsbijtelling 2013
Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling blijft € 2.300.

Research en Development Aftrek (RDA) 2013
De RDA bedraagt in 2012 54% (was 40%) van de door Agentschap NL vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O (erkend in een S&O-verklaring).

Overigen

Mkb-winstvrijstelling 2013
Na toepassing van de ondernemersaftrek, kunt u gebruikmaken van de Mkb-winstvrijstelling. Deze bedraagt 14% (was 12%) van de winst.

Voor de voorwaarden, lees: Mkb-winstvrijstelling »

Oudedagsreserve 2013
U mag elk kalenderjaar 12% van uw winst als aftrekpost aan de oudedagsreserve toevoegen. Dit bedrag mag in 2013 niet boven de € 9.542 uitkomen.

Lees ook: De fiscale oudedagsreserve (FOR): sparen voor later »

Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers
De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

    Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; Overdrachten door invalide ondernemers; Het staken van de onderneming door overlijden: € 443.059.
    Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 221.537.
    Overige gevallen: € 110.774.

Zie ook:
- Aftrekposten 2012 »
- Aftrekposten 2011 »
Bron: De Zaak

Tags: aftrek, aftrekpost, 2013, belasting, aangifte, ondernemer