Bij verhuur van je bedrijfspand aan je BV wordt de opbrengst (minus de kosten) belast in box 1 (= TB

De collega-BV?
Opticien-BV. Een belastingplichtige was (samen met zijn echtgenote) door middel van een holding-BV enig aandeelhouder van optiek A BV (hierna: de BV). Deze BV dreef samen met een ander een optiek in de vorm van een Vof. De optiek werd tot juni 2003 gedreven in pand A, maar verhuisde op 1 juni 2003 naar pand B in dezelfde plaats. Het nieuwe pand werd speciaal en uitsluitend ten behoeve van de hervestiging van de optiek in 2002 door de belastingplichtige en zijn echtgenote aangekocht.

Na de aankoop werd het pand verbouwd. Deze kosten werden door het echtpaar gedragen. Vervolgens werd het pand aan de Vof verhuurd. Er was een verschil van mening tussen de fiscus en de ondernemer over de vraag of het verbouwde pand gedurende het gehele jaar door belanghebbende ter beschikking werd gesteld.

Het oordeel van de fiscus. De fiscus acht de TBS-regeling pas van toepassing te zijn als een vermogensbestanddeel feitelijk ter beschikking is gesteld. De fiscus zag ruimte om een aankoop eerst een poosje te stallen (bijvoorbeeld in box 3, met als gevolg dat gemaakte (financierings)kosten niet aftrekbaar zijn), waarna het pand op het moment van feitelijke ingebruikname verhuisde naar de TBS-regeling. Maar de Hoge Raad verwierp dit.

Nu door de hoogste rechter beslist
Vanaf aanschafmoment. De Hoge Raad besliste dat in gevallen waarin een onroerende zaak wordt aangeschaft met de bedoeling van de belastingplichtige ?n een met hem verbonden BV om die zaak in gebruik te geven aan die BV en de zaak voor dat gebruik gereed wordt gemaakt, er van terbeschikkingstelling in de zin van artikel 3.92, lid 1, Wet IB 2001 sprake is. En wel op het moment waarop deze onroerende zaak is aangeschaft.

Wat zijn hiervan de consequenties?
Waardestijging. Ontwikkel je een pand (of is er sprake van een verbouwing of gereedmaking, bijvoorbeeld door inrichtingswerkzaamheden) waardoor er een waardestijging is, dan wordt de waardestijging belast als de aankoop plaatsvond met het oog op latere terbeschikkingstelling aan de BV.

Daar staat wel mooi tegenover dat alle kosten die je als DGA maakt voor je TBS-pand (rente, bouwleges, verbouwingskosten, enz.) voor jou aftrekbaar zijn in box 1 (tegen maximaal 52% inkomstenbelasting).