Hoge boete voor het te laat indienen van de VPB - kans op vermindering

Te laat aangifte = verzuimboete

Als de aangifte vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de fiscus een boete opleggen tot maximaal € 4.920. Bij een eerste verzuim wordt deze boete beperkt tot € 2.460. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de boete bij een eerste verzuim slechts € 226.

De rechtszaak in vogelvlucht

  • De aandeelhouder van een in 2010 opgerichte BV was verbouwereerd over de boete van € 2.460. De belastingaangifte over 2010 was te laat ingediend.

  • Omdat het ging om een allereerste aangifte vennootschapsbelasting met een overschrijding van de termijn met slechts acht dagen en er een slechte financiële situatie aanwezig was, werd de boete gematigd tot € 500

  • De opmerkelijke uitspraak hield echter in dat de boete nog verder verlaagd moest worden tot € 250. De argumenten waren dat er in de latere jaren wel tijdig aangifte is gedaan. Het Hof vindt dat het bedrijf dusdanig op een eenmanszaak lijkt dat deze als zodanig moet worden beschouwd.

  • De uitspraak werd dus niet in dank afgenomen door de fiscus. Deze beboet altijd op basis van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). In het BBBB wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen inkomstenbelastingplichtigen voor een eenmanszaak en vennootschapsbelastingplichtigen voor een BV. Dit werd door het Hof niet nageleefd

Wat is met deze uitspraak bij jou van toepassing?

Vraag om uitstel als je ziet aankomen dat je de aangifte vennootschapsbelasting niet op tijd kunt indienen. Bekijk of je gebruik kunt maken van verzachtende omstandigheden. Is er in andere jaren wel tijdig aangifte gedaan? Ook de duur van de overschrijding en de financiële positie van de BV dragen hieraan bij.

Kan de BV wellicht als eenmanszaak worden beoordeeld? Dit gegeven kun je aan de hand van de uitspraak meenemen als je BV een soortgelijke boete krijgt.  Voor meer info: info@oamkb.nl

oktober 2014