De Voor- en Nadelen van een Limited (afgekort Ltd.)


Voordelen:

Een Engelse Limited (Ltd.) heeft juridisch gezien dezelfde rechten en plichten als een Besloten Vennootschap (B.V.)
Wanneer je de aansprakelijkheid wilt vermijden door een B.V. te starten, is een Ltd. net zo effectief.
De Ltd. Is sneller op te richten dan een B.V.  Binnen een week kan de oprichting al rond zijn. De oprichting van een B.V. duurt in de praktijk een maand. Er zijn echter partijen die zich specialiseren in de oprichting van een B.V. in 1 week.
Een B.V. heeft een minimaal aandelenkapitaal van € 18.000,-, de Ltd. heeft geen startkapitaal. Er zijn al jaren wetsvoorstellen om het minimale aandelenkapitaal van de B.V. te verminderen, maar tot nu toe zijn deze voorstellen nog niet doorgevoerd.
Bij internationale handel is een Ltd. een bekende ondernemingsvorm. Een B.V. is niet bekend in het buitenland.
De oprichtingskosten van een Ltd. zijn ongeveer € 500,-, terwijl een B.V. bij de notaris moet worden opgericht en de kosten beginnen vanaf € 750,-.
Er vindt geen onderzoek plaats door het Ministerie van Justitie bij de oprichting van een Ltd. en bij een B.V. wel.  Hierdoor duurt de oprichting van een B.V ook langer.
Per 1 juli vervalt de verklaring van geen bezwaar. 

Nadelen:

Je krijgt geen financiering op de Ltd. Alle reguliere banken hebben als policy dat zij geen financieringen verstrekken aan een Ltd.
Subsidiering voor een Ltd. is ook moeilijk. Hoewel de Ltd. wettelijk gezien gelijk staat aan de B.V. en geen onderscheid gemaakt mag worden, is de praktijk anders. Bijvoorbeeld, als een bank in het spel is bij een innovatiekrediet, wordt de aanvraag bij voorbaat afgewezen als het een Ltd. betreft. 
Omdat er geen onderzoek plaatsvindt door het Ministerie van Justitie, kunnen mensen die ooit failliet zijn geweest wel een Ltd. oprichten, maar geen B.V. Aangezien bij een Ltd. geen startkapitaal nodig is, kunnen mensen zonder geld wel een Ltd. oprichten, maar geen B.V. Hierdoor heeft de Ltd. een zogenaamd “sjoemelaars imago” gekregen.
Investeerders zijn dus niet erg happig als het een Ltd. betreft. Alleen het argument dat het hier gaat om internationale handel en een integer verleden kan het sjoemelaars imago van de Ltd. opheffen.
Bij de inschrijving van een Ltd. neemt de Belastingdienst extra tijd en moeite om de structuur te onderzoeken. Je kunt dus extra vragen verwachten.
Er moet jaarlijks worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Engeland. Dat kun je uitbesteden aan het bureau waar je de Ltd. hebt laten oprichten. De kosten zijn circa  € 250,- per jaar. 


Bovenstaande argumenten gelden ook voor de Euro B.V.  Nogmaals: maak eerst de afweging eenmanszaak, V.O.F. of B.V.  en daarna pas de afweging Ltd. of B.V.

Wanneer je meer informatie wilt, maak dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek met  jouw Online Accountant in de buurt of mail naar 
info@OAMKB.nl.