E-Invoicing moet zich nog ontpoppen

Dit komt naar voren uit het rapport “Trends in E-invoicing 2011-2012” van AME Research. De doelgroep van het rapport bestaat uit organisaties die willen polsen of E-invoicing een mogelijkheid is.

Het rapport gaat dieper in op de markt voor digitaal factureren en betalen. De meest ideale situatie die wordt geschetst is degene waarbij E-invoicing 100% elektronisch gebeurt, dus zonder prints of scans. Die tijd lijkt echter nog ver weg. De regels en gebruiken in veel landen hinderen de invoering van een dergelijk systeem. Ondanks dat de technologie er reeds is, lijkt het gebruik ervan zich vooral te richten op document management, in plaats van 100% elektronisch dataverkeer. 

Lees verder