HelingHelingIn de gehele productieketen zijn dagelijks dieven actief. Onafhankelijk van soort product, grootte of de waarde ervan. Voor letterlijk alles is een “afzetmarkt” beschikbaar of te vinden. Zelfs op basis van onderzoek precies aan te geven hoe groot de schade is maar geschat wordt dat er zeker één tot meerdere miljarden aan goederen verdwijnt via uiteenlopende routes. Het meeste dat gestolen wordt is niet voor eigen gebruik maar wordt afgenomen door helers. Helers laten ook stelen op bestelling. Heling is een schadelijk, verborgen en schimmig delict dat onvoldoende doelgericht wordt aangepakt en diefstal stimuleert.
doel

MKB-Nederland is van mening dat heling meer aandacht en prioriteit moet krijgen. Er moet meer aandacht zijn voor doorrechercheren na aanhoudingen in verband met diefstal van goederen dan nu het geval is. Terugdringen van de miljardenschade voor ondernemers en daardoor ook voor de maatschappij als geheel (minder werkgelegenheid, groei, welvaart) valt of staat met een strenge en consequente aanpak van dieven EN van helers.

MKB-Nederland is van mening dat brede bewustwording nodig is van de schadelijke gevolgen van heling. De koper van gestolen goederen is heler en daardoor net zo schuldig – en strafbaar – als de dief. Heling is niet alleen juridisch gezien strafbaar en maatschappelijk gezien schadelijk. Heling houdt diefstal en inbraak in stand, stimuleert het zelfs.

“Zonder heler geen steler” is en blijft actueel.
Stand van zaken

Na het in kaart brengen van heling in het kader van het Actieplan Veilig Ondernemen zijn er stappen gemaakt maar geen volledige marsroute. Momenteel heeft dat bij het ministerie van V&J (minister Opstelten, staatsecretaris Teeven) geen prioriteit.

Een positieve ontwikkeling is de website Stop Heling waar via het invoeren van een serienummer gecontroleerd kan worden of een product als gestolen geregistreerd staat, Ook eigen producten kunnen daar geregistreerd worden en een app kan worden gedownload. Aan te bevelen!

Bron: MKB Nederland

Tags: Heling, diefstal, onderzoek, oplichting, fraude, bedrijfsfraude