Hervormers accountancy teleurgesteld over afwezigheid big four

"Ik heb er pijn van in mijn hart dat de vertegenwoordigers van de big four het laten afweten", zegt mede-initiatiefnemer Pieter de Kok, in het dagelijks leven partner van advies- en accountantsbureau Coney. "Er was iemand van Deloitte en iemand van KPMG. In verhouding veel te weinig. Van alle mogelijke kantoren waren er mensen, ook van de middelgrote."

"Waarom de big four zo nadrukkelijk weg blijven weet ik niet. Gisteren waren er in ieder geval 65 mensen met passie en liefde voor het vak, uit alle delen van het land, ook veel voormalige accountants van de big four. Binnenkort benaderen we de bestuurders van de big four persoonlijk om ze te vragen om de deur naar de hervormingen open te zetten. Alle accountants moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun mening over hun eigen vak te geven, ongeacht de opvattingen van de kantoren."

In de derde tweet-up stond met name de permanente educatie centraal. Diverse verbeterpunten kwamen op tafel, zoals verdere integratie van de RE- met de RA-opleiding, de kwaliteit van de beroepsregels en met name de toetsers. "Op de toetsers is heel veel kritiek", aldus De Kok. "Dit blijkt uit de ervaringen van de deelnemers. Een groot aantal vindt de kwaliteit van de toetsers slecht."

"Vooral omdat toetsers de regels niet goed kennen en die inconsequent toepassen. Er zijn verschillen rondom diepgang en invulling van toetsing als je kijkt naar de verschillende toetsingvertegenwoordigers. Vaak geven de toetsers een eigen uitleg aan de regels. Er is aangegeven dat accountants zelf wel wat kritischer mogen zijn richting toetsers. Ben je het niet eens, steek je vinger op, laat de toetster het uitleggen. Maar ga niet zeuren dat de lat te hoog ligt, dan moet je geen lid worden van een beroepsvereniging."

De hervormers gaan met de diverse aanbevelingen onder de arm naar de NBA om er verder over te spreken.

Bij volgende tweet-ups komen andere thema's ter sprake. Die zullen tezamen leiden tot een aantal concrete agendapunten. De eerstvolgende tweet-up is op 21 januari 2011.
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl