Mededeling loonheffingen niet meer van toepassing volgend jaar

Werkgevers hebben er baat bij de jaarlijkse Aangiftebrief loonheffingen goed te bewaren, omdat in deze brief de aangiftetijdvakken, de uiterste aangifte- en betaaldata en de betalingskenmerken zijn opgenomen. Met name de betalingskenmerken zijn belangrijk, omdat zonder vermelding van het juiste betalingskenmerk de betaling niet verwerkt kan worden.